Homewize – UX לאפליקציית מובייל

Homewize אפליקציית ניהול משימות להורים וילדים

פרויקט הסיום של לימודי אפיון חווית משתמש במכללת Netcraft, כלל אפיון של אפליקציית מוביל המתאימה להורים אשר מעוניינים להטיל משימות על ילדיהם ולעקוב אחר ביצוע המשימות.

ראה את המצגת

ראה את המצגת המתארת את שלבי העבודה על האפליקציה: מחקר, בדיקת מתחרים סקר, את הארכיטקטורת המידע ועוד.

Homewize

משימה

עליכם לאפיין אפליקציה לעזרה לניהול מטלות הבית .המערכת צריכה לעקוב אחרי מי עושה מה ומתי ,אפשרות לשליחת הודעות וכל דבר אחר העולה על דעתכם . יש לאפיין את המסך הראשי ולפחות תסריט שימוש מרכזי אחד.

מטרת הכלי

לאפשר למשתמשים לנהל ולהשתתף באופן פעיל במטלות הבית השונות  (קניות/בישול/ניקיון/כביסה/פח זבל וכו')

פלטפורמה

אפליקציית מובייל

תמונות נוספות